Geschiedenis

"P.L.P. J. Timmer pastor 14 juli 1903" geeft de inscriptie weer in de gedenksteen naast de voordeur. P.L.P. staat voor Primus Lapis Positum: de eerste steen werd gelegd.

Aannemer en architect

Pastoor Johannes Timmer is de initiatiefnemer voor de bouw van de Pastorie aan het Dorpsplein in Lage Mierde. De woning recht tegen over zijn mooie kerk gebouwd. Architect J. Heijkants en uitvoerder H. van den Heuvel kregen de opdracht. Zij waren reeds betrokken bij de bouw en uitvoering van het Sint Franciscus Xaveriusklooster, aan de Kloosterstraat in Lage Mierde. Dat klooster werd 1 September 1961 opgeheven en in 1982 werd het klooster afgebroken. Zorgcentrum de Lindenhof kwam er voor in de plaats. De bijbehorende kapel bleef echter wel behouden.

De Pastorie

De Pastorie bestaat uit een hoofdgebouw met twee zijvleugels. Op het dak bevindt zich een schattig torentje met daar weer bovenop een windwijzer met een goudkleurig haantje. De ramen zijn groot, de plafonds zijn hoog en hoewel eenvoudig van bouw heeft het pand zeker mooie details. Zoals de ronde gietijzeren raampjes in de zijvleugels.

In 1913 werd de rechterzijvleugel aan de achterzijde vergroot. Dat werd gedaan met de bakstenen die over waren van de laatste verbouwing aan de kerk. De kerk was het jaar ervoor een stuk groter gemaakt, maar belangrijker nog: de kerk kreeg toen zijn spitse toren. In 1929 werd het oorspronkelijke houten hek vervangen. De Pastorie kreeg zijn hekwerk zoals dat er nu nog steeds staat. De muurtjes werden door de heer Crom uit Hooge Mierde gemetseld en het ijzerwerk uitgevoerd door de heer Schots, smid van Lage Mierde.

Jaren later, in 1984, onderging de Pastorie een grote opknapbeurt. De rechterzijvleugel die decennialang dienst had gedaan als kolenhok en opslagplaats werd nu ingericht als parochiecentrum. Op de verdieping van de linkerzijvleugel kwam een kapel voor de Zusters Franciscanessen van Veghel. Of voluit: De Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods.

Eind 2013 verliet de laatste pastoor van Lage Mierde de woning. In afwachting van wat de toekomst brengen zou, stond het pand verlaten maar mooi tegenover de kerk. De kerk die kort daarvoor al was verkocht en in particuliere handen is gekomen. Sinds 2016 heeft ook de Pastorie een nieuwe eigenaar en voorjaar 2018 zal ze opengesteld worden voor gasten. Een mooie nieuwe bestemming voor dit pand dat zo’n rijk verleden kent.

tuin

De bewoners door de jaren heen

In opdracht van pastoor Johannes Timmer werd de Pastorie gebouwd, deze pastoor was daarmee dus de eerste bewoner. Pastoor Timmer woonde hier van 1904 tot 1925.Zijn opvolger, pastoor Johannes Jacobus Pulskens heeft van 1925 tot aan zijn dood in februari 1940 in de pastorie gewoond. De derde bewoner werd Pastoor Gijsbertus van Elk die hier 26 jaar lang woonde, tot hij in 1964 vertrok naar Best, samen met zijn huishoudster Marie Vervenne. Pastoor Wilhelmus van den Hurk nam zijn intrek in de pastoorswoning, die hij begin 1982 verliet in verband met ziekteverlof.

De Pastorie heeft na het vertrek van Pastoor van den Hurk enige tijd leeg gestaan, om na een grondige opknapbeurt in 1984 weer bewoond te worden. Eind 1984 betrokken een aantal zusters van De Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods uit Veghel de woning. Zij namen de rechter zijvleugel in gebruik als parochiecentrum. En op de verdieping van de linker zijvleugel hadden zij voor eigen gebruik een kapel ingericht. Nadat de zusters Franciscanessen vertrokken waren, bleef de zijvleugel tot eind 2013 dienst doen als parochiecentrum.

Vanaf 2000 werd de woning weer bewoond door een pastoor. Eerst door Pastoor Frans van der Weijst gevolgd door pastoor Wim Wouters. Beide pastoors waren lid van de congregatie van de “Witte Paters, missionarissen van Afrika”. Beiden woonden met enkele medebroeders op de pastorie.

De katholieke kerk neemt echter in omvang af, parochiën worden gesloten, en de mooie Pastorie heeft een nieuwe bestemming gekregen. Als groepsaccommodatie zal de Pastorie gasten ontvangen die mogen genieten van haar historie en bijzondere sfeer.